Hotel Klubben har hatt gleden av å samarbeide med Event & Happenings ved flere anledninger. De har levert aktiviteter til våre konferansekunder, underholdningen til vårt julebord i 2022, og skal levere igjen nå i 2023.

Vi får mange gode tilbakemeldinger på Event & Happenings sine leveranser, og ser frem til videre samarbeid.

Torgeir Flåteteigen Birkeland
Hotelldirektør / General Manager
Hotell Klubben

Noen av våre kunder